Tilbud til Odenses grundskoler

Læs mere om vores undervisningsmateriale, quiz og andre materialer målrettet alle klassetrin fra 0. til 9. klasse.

IMG_2270.JPG (1)

Skoleelever i Odense skal som alle andre lære at begå sig nær letbanen. Mange skoleveje krydser letbanen, ligesom der kan være fritidstilbud, hvor børnene skal passere letbanen på deres vej. Derfor opfordrer Odense Letbane alle lærere og skoler til at afse tid til at undervise i og beskæftige sig med trafiksikkerhed nær letbanen.

Odense Letbane har udviklet materialer tilpasset alle klassetrin, du som lærer kan benytte til at øge elevernes viden og opmærksomhed om trafiksikkerhed nær letbanen.

7. - 9. klasse

De ældste skoleelever er blandt dem, der kommer mest til skade i trafikken helt generelt. De færdes mere på egen hånd og over større afstande, ofte på cykel. Derfor har vi haft et særligt fokus på de ældste klassetrin.

Undervisningsmateriale

Sammen med Forlaget Alinea har vi udviklet et gratis, digitalt undervisningsmateriale til skolernes overbygning. Materialet giver eleverne vigtig viden i forhold til trafiksikkerhed. Derudover formidler materialet grundlæggende viden om, hvad letbanen er, og hvorfor Odense skal have en letbane. Materialet består af tre kapitler, og du kan sagtens nøjes med at anvende dele af materialet. Tekster og opgaver er udviklet til trinmål i Dansk, Biologi, Fysik/Kemi, Geografi, Historie og Samfundsfag.

Du finder undervisningsmaterialet ved at logge ind med dit Uni-login på Alineas hjemmeside og søge på Odense Letbane. 

Læs mere om undervisningsmaterialet

 

4. - 6. klasse

I mellemtrinnet begynder eleverne ofte at færdes rundt i byen uden forældre. Derfor er det vigtigt, at de er klar over, hvordan de skal begå sig nær letbanen. På siden her kan eleverne finde gode råd til at blive trafiksikker.

Quiz: Test elevernes viden om sikkerhed og letbanen 

Med deres mobiltelefon eller PC kan eleverne besvare letbanens sikkerhedsquiz og blive klogere på letbanens sikkerhed. Eleverne kan gøre det i grupper eller hver for sig.

Gå til sikkerhedsquiz

Se QR-kode med link til sikkerhedsquiz

Frem til 1. marts 2021 kunne alle skoleelever fra 4. - 7. klasse deltage i en quiz om letbanen og vinde brunsviger til hele klassen. Se billeder til højre for mere info.

 

0. - 3. klasse

I indskolingen er det vigtigt, at børnene får basal viden om letbanen, og hvordan de færdes tæt på den. For at gøre opmærksom på letbanen overfor de mindste klasser, uddelte Odense Kommune og Odense Letbane i januar 2021 letbanesikkerhedsreflekser til alle elever i indskolingen. Derudover fik de en flyer med nyttige informationer og et klistermærke med et logo fra sikkerhedskampagnen.

Frem til 1. marts 2021 kunne alle skoleelever fra 0. - 3. klasse deltage i en tegnekonkurrence, hvor præmien var en stor brunsviger til hele klassen. Læs mere.


Forældrene

Vi vil også opfordre forældrene til at sætte sig ind i letbanens sikkerhed og tage en snak med deres børn om emnet. Desuden laver vi mange andre tiltag, der skal sætte fokus på letbanesikkerhed.

Her på siden kan de læse mere om trafiksikkerhed og fra forsiden kan de tage en letbaneteoriprøve og deltage i lodtrækningen om et el-løbehjul.

Vindere af skolequiz.jpg